Svatošky Dětský ráj

GalerieGalerie

O historii tohoto místa víme stále ještě poměrně málo. Jedno je jisté, v pradávných dobách na této louce s oblibou tančily vodní víly a mládence, kteří se jim připletli k tanci, nacházeli vesničané z okolí utancovány k smrti.

Víme, že toto místo navštívil J.W. Goethe, a že zde se svou společností odpočíval. Dále víme, že zde v předválečné a válečné době mělo být tábořiště Hitlerjugend. S poválečným odsunem německého obyvatelstva byla přetržena kontinuita osídlení a tak k historii místa nazývaného Hans Heiling Wiese nezůstalo žádných bližších zpráv.

V 50. letech vznikl záměr, vybudovat zde pionýrský tábor. Myšlenka se ujala a za účasti tehdejších státních podniků byly vybudovány reakreační objekty a dokonce i dětská železnice, která velkým okruhem vedla okolo celého dětského tábora. K historii úzkokolejné železnice je v areálu informační panel, u kterého se nacházejí poslední zbytky někdejší železnice.

Z historických vyobrazení kočárové dopravy do Svatošských skal je zřejmé, že pilíř mostu uprostřed řeky Ohře tehdy spojoval oba břehy a umožňoval kočárovou dopravu mezi Karlovými Vary a Loktem údolím řeky Ohře. Snad jediné zachovalé vyobrazení původního mostu, o jehož vzniku a zániku stále nic bližšího nevíme, najdete rovněž nášem areálu.

Od konce 50.let byl areál užíván jako dětský tábor, pro děti zaměstnanců České pošty. Dětských návštěvníků ale postupně ubývalo. Omezené finanční prostředky na provoz tábora a energetická náročnost provozu přivedly nakonec Českou poštu k záměru areál pronajmout.

Od 1.3.2013 se obchodní společnost Svatošky - dětský ráj s.r.o. stala nájemcem areálu. Snažíme se místo, které postupně chátralo a stálo zcela stranou dění v K. Varech a Lokti vrátit široké veřejnosti, aby stejně jako J.W.Goethe před 300 lety mohl každý přijít, najít si příjemné místo k posezení a odpočinku a kochat se krásami zdejší přírody.

 

Svatošky - Dětský ráj s. r. o., Praha
IČ: 291 47867

info@svatosskeskaly.cz
www.svatosskeskaly.cz

Svatošky - dětský ráj najdete v krásném koutu CHKO Slavkovský les nedaleko Karlových Varů.

Čtěte dále